MaggaM - Oktatási, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

KlastRom körút 1.

Kolostor- és templomromok a Balaton-felvidéken

"...szóval azt a pillanatot, amikor a fák közül előbukkan néhány egymásra rakott kődarab és felsejlik egy épület körvonala, nos azt a pillanatot Marty McFly is megirigyelhetné. Mindig olyan érzésem támad, hogy minden lépés ami közelebb visz a romhoz, közelebb visz ahhoz az időszakhoz, ahhoz a történelmi korhoz is amikor a rom nem rom volt, hanem reményekkel teli emberek mindennapi lakóhelye.
lyenkor szinte magam előtt látom a kerengőben közlekedő szerzeteseket, hallom a templomban szóló gregorián dallamot, és érzem az ápolt levendula illatát. Rögtön elképzelem, hogy nézhetett ki az épület és milyen lehetett oda menekülni a tatárok elől, milyen érzés volt sötétben megbújva hallgatni a törökök kiabálását, vagy jelen lenni Kinizsi temetésén a pálos kolostorban."

Mámai templomrom - Balatonfűzfő  Papsoka - Siskei templomrom - Balatonfüred  Kövesdi templomrom - Aszófő  Szentpéterdörgicsei templomrom - Felső Dörgicse  Nagyvázsony - Szent Mihály, Pálos kolostorrom

A 10. romtemplom látványánál törtek elő Gáspár Zoltán barátomból ezek a gondolatok és utána megállás nélkül beszélt közel 200 km-en keresztül arról, hogy ezt meg kell mutatnunk másoknak is... el kell mesélnünk a történetüket.... tennünk kell valamit!
Folyt belőle a szó. Mesélt a Magyarországon működő szerzetesrendekről, a templomépítésekről, és nem utolsó sorban a 12-16. század emberének vallási meggyőződéseiről az egyház liturgiáiról.
1. Túraútvonal:
Mámai temlomrom
Mámai templomrom - BalatonfűzfőMáma a Balaton északi partján állt, középkori település, melynek első hiteles említése Szent István 1002 - 1018 között keletkezett - a Veszprémvölgyi apácák részére kiállított - adománylevelében olvasható. Az alapítólevél nem maradt fenn eredetiben, ezért pontos évszámot nem ismerünk, mivel a kolostor apácáinak peres ügyei lehettek, s ezért az eredeti pecsétet fel kellett törniük. Az oklevél a pecsét feltörésével hitelét veszítette. 1109-ben Könyves Kálmán hiteles átiratot (másolatot) készített róla és ennek a szövegében olvashatjuk, hogy I. (Szt.) István az Imre herceg menyasszonyát kísérő görögkeleti apácáknak ajándékozza Máma falut (Szárberény, Sándor, Kenese és Csitény falvakkal egyetemben). Részletek!


Papsoka-Siskei templomrom
Papsoka - Siskei templomrom - BalatonfüredII. András 1211-es összeírása alapján találkozunk először a tihanyi apátsághoz tartozó, 11 háznéppel bíró Paposca nevével. Ugyanebből az összeírásból tudjuk, hogy a falu a szomszédos Kéktől (Kecu) és Füredtől (Fyred) is nagyobb volt és a valamikori Szent Mihály temploma az, melynek romjait Balatonfüred északi részén, a régi katolikus temetőben láthatunk.
A falu nevét Pais Dezső úgy értelmezi hogy az öszetétel első része a tulajdonjogra utal (Pap - az apátság tulajdona), míg a második a falu-t jelenti (Papfalva). Ez a névmagyarázat a település 1314 - 1373 közötti "eltűnésére" is kínál megoldást, hiszen az egyház gyengülésével és a kisnemesség megerősödésével több birtok is gazdát cserélt. Ez történhetett Papsokával is, ahol a XIV. században egyre nagyobb gyakorisággal jelenik meg a Syske család neve... Részletek!


Apáti templomrom
Apáti templomrom - Tihanyi-félszigetApáti a XI. században már létező falu a Tihanyi-félsziget Sajkod felé eső részén, mely alapításától fogva az apátság fennhatósága alá tartozott. Valószínűleg ezzel magyarázható a település nagy lélekszáma is, mely a XIII. század első évtizedében már elérte az 5-700 főt (74 háztartás), ami a környező falvakhoz képest nagynak számított. Lakossága nagyrészt az apátság ellátásához szükséges feladatokat látta el.
Utolsó okleveles említése 1531-ből való. Minden bizonnyal - a Balaton-felvidék többi falvához hasonlóan - a törökök mészárolták le... Részletek!


Kövesdi templomrom (Aszófő mellett)
Kövesdi templomrom - AszófőA Balaton északi partján, Aszófő, Örvényes és Apáti települések között állt a kicsiny, főleg halászok és mesteremberek által lakott falu, melynek neve is utal arra, hogy ott vagy a közelben kőfejtés vagy kőfaragás folyhatott, de egyes feltételezések szerint a köves, kavicsos talaj adta a település nevét. A valamikori falu melletti részen ma is létezik egy Köves nevű határrész.
Több Balaton-parti településsel egyetemben - a XVI. század közepén (a legenda szerint 1542. karácsonyán) pusztulásra ítéltetett, amikor a Gyulaffyak támadásait a veszprémi pasa megsokallva, lemészárolta a falu lakosságát és felgyújtotta a települést. Részletek!


Kisdörgicsei templomrom
Kisdörgicsei Szent Miklós templomrom - PusztatemplomAz 1211-ben még egységesen Dörgicse (Dergiche) néven emlegetett település több kisebb részre szakadt az évszázadok során. Szentmiklósdörgicse néven említik már egy 1390-es oklevélben, s a név alapján következtethetünk templomának védőszentjére is. A falu a török hódoltság első évtizedeiben megsemmisült és csak a XVI. század végén tértek vissza lakói, akik újjáépítették a falut Kisfaluddörgicse néven az eredeti falutól keletre.
A Kisdörgicse a Kisfaluddörgicse rövidített változata. Ezen a néven élt tovább a település az újkorban. Részletek!


Szentpéterdörgicsei templomrom
Felsődörgicsei - Szentpéterdörgicsei templomromRészletek a Klastrom-körúton!

 

 


Boldogasszony templomrom
Alsódörgicsei - Boldogasszony templomromRészletek a Klastrom-körúton!

 

 


Ecséri templomrom
Ecséri templomromRészletek a Klastrom-körúton!

 

 


Fülöpi templomrom
Fülöpi templomrom - RévfülöpRészletek a Klastrom-körúton!

 

 


Kövesdi templomrom (Csopak része volt)
Kövesdi templomrom - CsopakRészletek a Klastrom-körúton!

 

 


Csonkatemplom.
Csonkatemplom - CsopakRészletek a Klastrom-körúton!

 

 


Az alábbi nyelvemlékekre is szükségünk volt a túraútvonalak kidolgozása során:

A tihanyi apátság alapítólevele eredetiben és fordításban
Veszprémvölgyi apácák adománylevele
A tihanyi apátság 1211-es birtokösszeírása

2. Túraútvonal: Csepelyi templomrom, Szent Mihály Pálos kolostorrom, Szent Jakab templomrom, Tálodi kolostorrom, Ilona templomrom, Ódörögdi templomrom, Alcsabi templomrom, Nagykeszi templomrom, Herendi templomrom és a Szent Balázs templomrom

3. Túraútvonal: Almádi monostorrom, Velétei palotarom, Kisfaludi templomrom, Töttöskáli templomrom, Kerekikáli templomrom, Pusztapalota rom, Sóstókáli templomrom, Kisörsi templomrom, Salföldi pálos kolostorrom, Sabar hegyi templomrom, Avasi templomrom

Folytatás...